Sprawozdanie roczne proboszcza- rok 2023

I. Duszpasterstwo.

 1. Chrzty dzieci- 11
 2. Bierzmowanie- 14 osób (młodzież)
 3. Sakrament małżeństwa- 0
 4. Pogrzeby- 4 parafian ( 2 kobiety, 2 mężczyzn)
 5. I Komunia Święta – 17 dzieci 
 6. Msza św. za parafian – 36
 7. W Kościele rozdano około 13 000 Komunii św. 
 8. Przy odwiedzinach chorych rozdano 139 Komunii św.
 9. Sakrament Namaszczenia Chorych udzielono 72 parafianom
 10. Udział we Mszy Św. niedzielnej – 296 osób

Działalność duszpasterska to przede wszystkim codzienna Eucharystia sprawowana w Kościele: Msze św. za parafian, Msze wypominkowe za zmarłych, Msze św.pierwszopiątkowe ( spowiedź w I piątki), Msze św. Roratnie, Dożynki parafialne, Dni Krzyżowe, Rekolekcje wielkopostne, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Msze św. górników, Msze św. gregoriańskie (ks. Rafał Greiff z Ustronia oraz ks. Józef Walus’iak)., Nabożeństwa w I czwartki, I piątki i I soboty miesiąca, coniedzielna modlitwa za zmarłych- wypominki, Nowenna do MB Nieustającej Pomocy, Nabożeństwa majowe, Nabożeństwa czerwcowe, Nabożeństwa różańcowe, a także Pielgrzymka dzieci I Komunijnych i ich rodziców do Kalwarii Zebrzydowskiej.

Duszpasterstwo to również katechezy przy parafii: dla młodzieży bierzmowanej, dla rodziców i dzieci  I Komunijnych, Dzieci Maryi i Ministranci, Rada Parafialna i Ekonomiczna, schola dziecięca i schola dorosłych pań, Róże Różańcowe- I czwartki miesiąca. W tej działalności znajduje się także wydawanie gazetki parafialnej w formie papierowej i internetowej.
Od listopada 2022 r. przywróciliśmy w naszej parafii kult i nabożeństwo do Dzieciątka Praskiego.
W kościele każdego 25 dnia miesiąca mamy specjalne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus, w kościele i w domach, parafianie odmawiają koronkę oraz “akt oddania siebie Dzieciątku Jezus”. Wielu parafian posiada koronki – małe różańce oraz figurki Dzieciątka Praskiego.

Przeżywamy też co roku tzw. Miesiąc Jezusowy, który trwa od 25 grudnia do 25 stycznia.

W naszym działaniu duszpasterskim pragniemy zapalić do Dzieciątka Bożego nasze rodziny, małżeństwa, nasze dzieci i młodzież, całe młode pokolenie Polanki Górnej. W ten sposób kontynuujemy dzieło naszych ojców i dziadków, dzieło sióstr Karmelitanek, które sprowadziły tę cudowną figurę Dzieciątka do nas. Nie było tu jeszcze parafii ani kościoła, a prowadzone było duszpasterstwo, najpierw w warunkach domowych, a później  w baraku z Auschwitz. To są korzenie i fundamenty naszej dzisiejszej parafii. Myślę, że nasi parafianie tak jak pokochali swój kościół, tak też pokochali nabożeństwo i kult Najświętszego Dzieciątka. Jako proboszcz mogę już chyba powiedzieć, że kult i miłość do Dzieciątka Bożego zaczyna przynosić błogosławione owoce. Myślę, że będzie już tylko lepiej w całej naszej rodzinie parafialnej.

Pozwólcie, że jeszcze raz przypomnę słowa szlachcianki Polikseny, która darując tę figurę Ojcom Karmelitom powiedziała: “Oddaję Wam to, co jest dla mnie najdroższe na świecie. Czcijcie bardzo to Dzieciątko Boże i bądźcie pewni, że niczego Wam nie zabraknie. Kto modli się czystym sercem przed tą figurką- otrzyma wszystko.”

Kończąc ten rozdział poświęcony duszpasterstwu w naszej parafii, pragnę jeszcze dodać, że na ścianie ołtarzowej umieściliśmy i poświęciliśmy figurę św. Józefa cieśli. Tak więc mamy Świętą Rodzinę w komplecie: figurę Dzieciątka Bożego, przepiękny wizerunek Matki Najświętszej- patronki parafii- autorstwa jednej z sióstr Karmelitanek oraz figurę św. Józefa Robotnika- patrona wszystkich mężczyzn i rodzin oraz dobrej śmierci. Wpatrujemy się często w Świętą Rodzinę z Nazaretu, szukamy w niej siły do życia i przetrwania naszych rodzin. Zawierzamy jej swój los. Zawierzajmy Świętej Rodzinie los i przyszłość naszych synów i córek.

II Sprawy materialne – co udało się zrobić w minionym roku.

 • zakup nowej kosiarki
 • komplet obrusów i szaty dla Dzieciątka Jezus
 • remont kserokopiarki do druku gazetki parafialnej
 • zakup krzewów ozdobnych, kwiatów i drzewek owocowych
 • odnowienie Drogi Krzyżowej na zewnątrz kościoła
 • zakup nowych żarówek led do kościoła
 • naprawa nagłośnienia na Święta Bożego Narodzenia
 • zakup figury św. Józefa cieśli
 • naprawa kosiarek i traktorka
 • zakup dużej komody na obrusy do kościoła
 • nowe stojaki- postumenty pod figury św. Michała i Matki Bożej Fatimskiej
 • wykonanie części płotu przy kościele (słupy betonowe, 17 przęseł metalowych, 2 bramy, furtka, napęd bramy, zakup wideofonu i elektrozamka)
 • wymiana kotła gazowego
 • zakup nowych firan
 • boisko do siatkówki
 • zakup wyposażenia do kuchni i pralni
 • remont 2 łazienek
 • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
 • zakup nowych flag i masztów
 • usunięcie drzew i krzewów spod płotu naszego kościoła
 • przeglądy i odbiory obiektów, instalacji i urządzeń

III. Finanse parafii

 1. Przychody parafii stanowią :
  1. miesięczna składka w 3 niedzielę miesiąca
  2. niektóre inne składki niedzielne
  3. część ofiar z kolędy
  4. czynsz z tytułu najmu lokalu pod żłobek- w wysokości 1 161,60 zł (miesięcznie)
  5. składka inwestycyjna ( tzw.kopertowa)- na parkan przy kościele:
   1. pierwsza z czerwca: 43 900 zł
   2. druga z września:      29 800 zł
      łącznie         73 700 zł
  6. składka na ogrzewanie (kopertowa)- 21 630  zł
  7. jednorazowe wpłaty od rolników za dzierżawę pola
 1. Rozchody parafii:
  1. kolekty obowiązkowe przeznaczone na: diecezję, Seminarium, budownictwo kościelne, duszpasterstwo specjalne, cele charytatywne, Misje, Caritas, Boży Grób, Świętopietrze, KUL i Uniwersytet Papieski w Krakowie, Dom Księży Emerytów, Muzeum Diecezjalne.
  2. zbiórki okazjonalne: wsparcie zakonów klauzurowych, Radio Anioł Beskidów, budowa kościołów, Dzień Papieski, pomoc misjom, Fundusz Obrony Życia, Dom Matki i Dziecka w Bielsku-Białej, Kościół na Wschodzie, Kościół prześladowany i inne.
  3. ubezpieczenie obiektów, część ofiar z kolędy przekazywana jest do Kurii Diecezjalnej, podatek do Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu (od wszystkich mieszkańców naszej parafii, także od tych nie uczęszczających do Kościoła oraz od ewangelików i świadków Jehowy)
  4. wydatki związane z utrzymaniem kościoła i probostwa, m.in.: ogrzewanie, oświetlenie, media-woda, śmieci, podatek rolny, środki czystości, materiały duszpasterskie, bieżące zakupy i opłaty rachunków, materiały ewangelizacyjne itp., comiesięczne pensje dla pracowników
  5. opłaty wpłacane do Gminy Polanka Wielka: podatek rolny podatek od nieruchomości, podatek od działalności gospodarczej -żłobek (płaci parafia)
 2. koszty inwestycji i wydatki w 2023 r. (te największe):
  1. na parkan wydaliśmy dotąd 77 432,23 zł
  2. modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i zakup nowych pomp- 4 800 zł
  3. zakup nowej kosiarki- 2 000 zł
  4. wykonanie stojaków pod figury św. Michała Archanioła i Matki Bożej Fatimskiej- 1 600 zł
  5. wykonanie dużej komody na obrusy do kościoła- 1 100 zł
  6. odnowienie Drogi Krzyżowej, zakup farb- 2 500 zł
  7. naprawa kosiarek i traktorka – 1 100 zł
  8. wymiana kotła gazowego + montaż + remont instalacji- 1000 zł
  9. zakup nowych żarówek led do kościoła + nowe oświetlenie na Boże Narodzenie- 2 500 zł

To tylko niektóre z wydatków. Pragnę zaznaczyć, że także znaczącą część wydatków stanowią opłaty za gaz, prąd, ubezpieczenie obiektów i składki kurialne oraz bieżące wydatki związane z utrzymywaniem kościoła i parafii. 

Jeśli chodzi o inwestycje i finanse parafii to pragnę poinformować Parafian, że jestem w stałym kontakcie  z Radą Parafialną i Rada Ekonomiczną. Nie podejmuję ważnych decyzji bez ich wiedzy i akceptacji. Bardzo cenię sobie ich pomoc i radę.
W imieniu całej parafii bardzo Im dziękuję. Pragnę też dodać, że na bieżąco prowadzone są parafialne księgi przychodów i rozchodów. Osobna księga prowadzona jest dla środków parafialnych i osobna dla środków dla uchodźców.

Dzięki Bogu, jak dotąd, udaje nam się wszystko zorganizować i opłacić. Dziękuje wszystkim, którzy mi pomogli i pomagają. Dziękuję za składane ofiary, szczególnie te w każdą 3 niedzielę miesiąca i składki inwestycyjne (kopertowe). Dziękuję także dwóm rodzinom spoza naszej parafii za ofiary złożone na nasze inwestycje.

 Bóg zapłać !

IV Plany na przyszłość

Jeśli chodzi o duszpasterstwo to moim pragnieniem jest, by zwiększyła się liczba parafian uczestniczących w niedzielnych Mszach świętych. Będę robił wszystko, by w naszej parafii wzrastała pobożność eucharystyczna. Zachęcam tych, którzy po Covidzie odpuścili sobie Mszę św. niedzielną. Zachęcam też tych, którzy uczestniczą we mszy św. w okolicznych kościołach, by kochali swój Kościół parafialny, by z radością tu przychodzili. Bowiem stanowimy jedną wspólnotę, rodzinę parafialną. Jesteśmy Kościołem, chcemy być żywym Kościołem. Ten Kościół jest naszym drugim domem, a o dom się troszczy, w domu się przebywa i dom się kocha. 

Jeśli zaś chodzi o inwestycje, to czeka nas:

 • dalszy remont płotu, parkanu wokół kościoła
 • remont kapliczki- groty Matki Bożej, koło garażu
 • naprawa głównych schodów do kościoła oraz remont małych schodów na probostwo
 • remont probostwa

Mimo ponoszonych przez Parafię tak wielu kosztów, mamy na koncie parafialnym zaoszczędzone środki finansowe. Oszczędzamy z myślą o nowych inwestycjach.Parafia jest zabezpieczona in plus.

Wielką radością napawa nas fakt, iż wszystkie nasze obiekty i obejście nabierają nowego blasku i pięknieją. Kościół wraz z obejściem stanowią wizytówkę naszej miejscowości. A wszystko to dzięki wysiłkom byłych naszych proboszczów, a zwłaszcza dzięki Wam Kochani Parafianie. 

Dlatego też jeszcze raz składam serdeczne podziękowanie każdemu, kto swymi ofiarami i bezinteresowną pracą przyczynia się do tego wielkiego dzieła. Bóg Wam to wynagrodzi.- szczególnie wtedy, gdy Jego pomocy będziecie bardzo potrzebować.

Możecie też być pewni pomocy ze strony parafii i Kościoła- jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. Wszystkim ofiarodawcom, również tym, którzy w jakikolwiek sposób udzielają się i angażują w życie Kościoła i parafii, upraszamy obfitych Łask Bożych. Bez Waszej pomocy, modlitwy i miłości- nie zrobiłbym niczego. 

Serdecznie Wam Dziękuję! Bóg Zapłać!

Pragnę Was zapewnić o mojej pamięci modlitewnej i wdzięcznym sercu.

I na koniec jeszcze dane statystyczne po tegorocznej kolędzie:

 • ilość rodzin w parafii= 327
 • Ilość rodzin, które przyjęły kolędę- 282 
 • ilość rozbitych małżeństw- 23
 • ilość wdów- 52
 • ilość wdowców 13
 • ilość rodzin, które nie przyjęły kolędy- 45
 • ilość związków cywilnych- 10
 • ilość wszystkich parafian – 944

Polanka Górna, 14.I. 2024 r.

ks. kanonik Stanisław Pindelproboszcz parafii

Intencje Mszalne

Ogłoszenia

Dom Parafialny

Diecezja Bielsko-Żywiecka

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.